Открити дни на BASF България

От 2014-та година насам агенция Прима организира ежегодните Открити дни на BASF в България.

В поредица от еднодневни и двудневни събития, провеждани на полето, BASF представя пред своите гости – между 200 и 800 души, български земеделци, опитните си полета с продукция, третирана с нови препарати за растителна защита.

Откритите дни се провеждат в различни локации из цялата страна и предоставят възможност на земеделците да се запознаят лично с перфектните резултати, постигнати в посевите.

Прима се грижи за цялостната организация на събитията, която включва логистично и техническо обезпечаване, кетъринг, брандинг и управление на програмата на събитията.