Смядово и Ветрино - мероприятия с деца и родители

През 2015-та година Агенция Прима бе избрана от Община Смядово да реализира съвместно с Общината дейности и мероприятия с деца и родители от общините Смядово и Ветрино по проект BG06-210: „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино“, по Програма BG06 „деца и младежи в риск“, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Основните активности, които Прима организира бяха:
Работни срещи за обучение от колега на колега;
Ежемесечно организиране на събития за отпразнуване на рождените дни на децата в детските градини;
Провеждане на съвместни концерти на децата от детските градини с танцови състави;
Лекции – дискусии с експерт по ромска култура и език пред учители и представители на родителите от целевите общини;
Вечери на ромската култура и фолклор;
Вечери на приказките и легендите;
Театрални представления;
Клуб „Млад кулинар“;
Спортни празници;
Фотоизложби;
Посещение на театрални постановки;
Пикник и велопоход с родителите.

В рамките на 7 месеца бяха проведени 236 събития в 6 населени места.