Chemgeneration – инициатива за популяризиране на образованието по химия в България

През 2011 г., Международната година на химията, BASF България постави началото на социалната инициатива за популяризиране на образованието по химия в България – Chemgeneration. Агенция Прима активно се включи в изграждането на концепцията за инициативата, в дейностите свързани с осигуряване на партньорства с образователни и научни институти в България, във воденето на комуникационната кампания на проекта с цел запознаване на медии и широка аудитория с дейността на BASF – в това число подготовка и разпространение на прес съобщения, организиране на пресконференции, индивидуални интервюта и участия, както и в изграждането на стратегия за подпомагане и насърчаване на образователните институти.

В резултат на взаимните усилия на агенцията и BASF бе създаден инициативен комитет за подкрепа на образованието по химия, бяха наградени лауреатите на химически олимпиади, а като партньори в инициативата се включиха: СУ „Св. Климент Охридски“, ХТМУ-София, Българската Академия на Науките, Съюз на учените в България и Съюз на химиците в България. В рамките на инициативата в България до момента са реализирани проектите: Образователен сайт Chemgeneration.com (2011); Интерактивна игра Future City (2012); Научен конкурс Chain Reaction (2013); Пътуваща химическа лаборатория Chemgeneration Lab (2014, 2015, 2016) и Научно състезание за тийнейджъри Future Heroes (2015) , с цел по въздействащ и забавен начин да се пробуди интерес у младите хора към науката и да се покаже ролята на химията в съвременния свят. За 5 години в инициативата са взели участие над 5000 български ученици, стотици преподаватели по химия и над 50 училища от цялата страна.